Laboratorium

ZAPRASZAMY DO WSPÓLPRACY WYKONUJEMY ZATWIERDZONE BADANIA MIKROBIOLOGICZNE W CIĄGU 24 GODZIN OD DOSTARCZENIA PRÓBKI DO LABORATORIUM.

W 1995 r. Laboratorium PUK sp. z o.o. zostało utworzone dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków i odgrywało istotną rolę w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. Jako samodzielna komórka zostało wyodrębnione w systemie organizacyjnym Spółki w 2007 r.

W trosce o potrzeby i wymagania klienta, a także w celu zwiększenia zaufania i podniesienia kompetencji Laboratorium PUK sp. z o.o. wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny międzynarodowym standardem zgodnie z normą PN EN ISO/IEC17025.

W lipcu 2009 r. otrzymało certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1063 w zakresie analiz fizyko-chemicznych ścieków.

23 czerwca 2017 roku Laboratorium Badawcze PUK Sp. z .o.o otrzymało nowy certyfikat akredytacji w zakresie badań fizyko-chemicznych próbek ścieków, osadów, wody na pływalniach, wody surowej, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Certyfikat jest ważny do dnia 07.07.2021 roku.

Tym samym Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie potwierdziło na nowo swoje kompetencje, wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO/IEC 17025, oraz szczegółowymi wymaganiami zawartymi w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji.

Dnia 14.12.2017 roku decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Laboratorium PUK Sp. z o.o. otrzymało zatwierdzenie Systemu Jakości Badań wody przeznaczonej do spożycia. Zakres badań obejmuje następujące parametry fizyko-chemiczne:

 • Oznaczanie bakterii grupy coli,
 • Oznaczanie Escherichia coli,
 • Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej (badanie wykonywane na miejscu u klienta, oraz w laboratorium),
 • Oznaczanie Mętności,
 • Oznaczanie Zapachu,
 • pH (badanie wykonywane na miejscu u klienta, oraz w laboratorium),
 • Oznaczanie Twardości ogólnej (suma wapnia i magnezu),
 • Oznaczanie Jonu amonowego (badanie wykonywane na miejscu u klienta, oraz w laboratorium),
 • Oznaczanie Azotanów,
 • Oznaczanie Azotynów (badanie wykonywane na miejscu u klienta, oraz w laboratorium),
 • Oznaczanie Chlorków,
 • Oznaczanie Żelaza (badanie wykonywane na miejscu u klienta, oraz w laboratorium),
 • Oznaczanie Manganu,
 • Oznaczanie Siarczanów,
 • Oznaczanie Chloru wolnego (badanie wykonywane na miejscu u klienta, oraz w laboratorium),
 • Oznaczanie Barwy rzeczywistej.
 • Oznaczanie Indeksu Nadmanganianowego.

W wodzie na pływalniach laboratorium wykonuje akredytowane badania  parametrów niezbędnych do monitorowania niecek na basenie oznaczenia fizyko-chemiczne:

 • chloru wolnego,
 • chloru całkowitego,
 • chloru związanego,
 • pH,
 • oznaczanie kwasu cyjanurowego,
 • indeksu nadmanganianowego,
 • potencjału redox,
 • mętności,
 • azotanów.

Podstawowym celem działalności Laboratorium PUK Sp. z o. o. w Gryfinie jest wykonywanie analiz fizykochemicznych pobranych i dostarczonych przez klienta próbek ścieków, osadów, wody na pływalniach, wody surowej, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób gwarantujący zapewnienie najwyższej jakości usług, wiarygodności i obiektywności wyników badań oraz zaspokojenie oczekiwań naszych klientów.

W Laboratorium wykonywane są również analizy mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia, wody surowej, wody z pływalni.

Celem naszej działalności jest uzyskanie zadowolenia oraz zaufania naszych klientów. Systemowe Zarządzanie Laboratorium pozwala nam na podejmowanie działań w zakresie doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Laboratorium według międzynarodowego standardu PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zarządzamy naszym Laboratorium przez cele, w związku z tym weryfikujemy wykonane zadania pod kątem stopnia ich realizacji, a głównymi kierunkami naszej działalności są:

 • Zobowiązujemy się do prowadzenia badań w sposób efektywny, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, udokumentowanymi metodami i
 • wymaganiami klienta oraz zasadami wdrożonego Systemu Zarządzania.
 • Wzrost jakości świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, oraz obsługi klientów.
 • Doskonalenie metod badań.
 • Podejmowanie działań prowadzących do rozszerzenia zakresu akredytacji na wybrane metody badawcze.
 • Wzrost jakości świadczonych usług poprzez wdrażanie nowych metod badawczych, rozszerzanie zakresu akredytacji.
 • Stosowanie zasady współpracy zespołowej oraz indywidualnej odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań.

Laboratorium wykonuje specjalistyczne badania laboratoryjne w dziedzinie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

Metody akredytowane Laboratorium Badawczego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie zgodnie z Zakresem Akredytacji Nr AB 1063.

ŚCIEKI - Metody nieakredytowane

LP

Oznaczenie

Metoda Badawcza

Sposób Wykonania

1.

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI KATIONOWYCH ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO-CZYNNYCH TESTOWĄ METODĄ HACH-LANGE

TESTOWA HACH-LANGE

PROCEDURA HACH LANGE

2.

OZNACZANIE WĘGLA ORGANICZNEGO OWO

TESTOWA HACH-LANGE

PROCEDURA HACH LANGE

3.

OZNACZANIE SIARCZKÓW

TESTOWA HACH-LANGE

PROCEDURA HACH LANGE

4.

TLEN ROZPUSZCZONY

ELEKTROCHEMICZNA - CZUJNIK TLENU

PN-EN 25814:1999

OSADY – Metody nieakredytowane

5.

OPADALNOŚĆ

METODA SPECYFICZNA

PN-75/C-04616/03

6.

INDEKS OBJĘTOŚCIOWY

METODA OBLICZENIOWA

PN-75/C/04616/03

7.

SUBSTANCJE MINERALNE I ORGANICZNE

WAGOWA

PN-75/C-04616/01

8.

SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE

WAGOWA

PN-78/C-04541

9.

TLEN ROZPUSZCZONY

ELEKTROCHEMICZNA - CZUJNIK TLENU

PN-EN 25814:1999

WODA – Metody nieakredytowane

10.

OZNACZANIE JAKOŚCIOWE ZAPACHU, SMAKU. OZNACZENIA PROGU WYCZUWALNOSCI METODĄ TESTÓW RÓŻNICOWYCH.

METODA TRÓJKĄTOWA – ORGANOLEPTYCZNO - SENSORYCZNA

PB-20.00  wydanie 3 z dnia 09.09.2016.

11.

OZNACZANIE BAKTERII GRUPY COLI MZ

Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

PN-EN ISO 9308-2:2014 -06

12.

OZNACZANIE BAKTERII ESCHERICHIA COLIMZ

Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

PN-EN ISO 9308-2:2014 -06

13.

OZNACZANIE PACIORKOWCÓW KAŁOWYCH

METODA ENTEROLENT

PROCEDURA PRODUCENTA

14.

OZNACZANIE OGÓLNEJ LICZBY BAKTERII W 36°C

METODA QUANTI DISC

PROCEDURA PRODUCENTA

15.

OZNACZANIE OGÓLNEJ LICZBY BAKTERII W 22°C

METODA QUANTI DISC

PROCEDURA PRODUCENTA

MZ – Metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Do pobrania:

Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt do wykonywania analiz.

Kontakt z pracownikami

Katarzyna Ulas - Kierownik laboratorium - Specjalista ds. jakości
Tel.: (91) 402-39-82, 661-919-800
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51, +48 661 310 021, fax. 91 416 20 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektowanie stron internetowych - kostek.net