Usługi

Zakres działania Spółki obejmuje miasto i gminę Gryfino, a przedmiotem działalności jest:

 • Eksploatacja wodociągów i sieci wodociągowej, zaopatrzenie ludności w wodę pitną,
 • Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja innych urządzeń infrastruktury komunalnej,
 • Utrzymanie czystości w mieście i na terenach wiejskich w tym wywóz nieczystości i odpadów,
 • Prowadzenie pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, pomiarowych i przesyłowych,
 • Eksploatacja i zapewnienie funkcjonowania wysypisk nieczystości stałych zgodnie z przepisami sanitarnymi i o ochronie środowiska,
 • Opiniowanie techniczne i eksploatacyjne urządzeń wytwórczych, pomiarowych i przesyłowych,
 • Wydawanie ogólnych warunków technicznych dla przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • Wykonywanie analiz środowiskowych i mikrobiologicznych wody, ścieków i osadów ściekowych
 • Usługi transportowo-sprzętowe i remontowo-budowlane,
 • Zastępstwo inwestorskie i koordynacja inwestycji budowlanych wraz z projektowaniem,
 • Świadczenie usług w zakresie pogrzebownictwa i cmentarnictwa oraz eksploatacja miejsc pamięci narodowej,
 • Techniczno - organizacyjne i usługowe prowadzenie kontraktów zagranicznych na zlecenie podmiotów trzecich,
 • Usługi w zakresie szkolenia zawodowego kadry technicznej,
 • Wykonawstwo obiektów budowlanych i infrastruktury komunalnej,
 • Wytwarzanie, naprawy i legalizacja urządzeń pomiarowych,
 • Wykonawstwo i eksploatacja terenów zieleni miejskiej, ogrodnictwa, małej architektury, szaletów,
 • Handel materiałami budowlano-montażowymi, urządzeniami pomiarowymi i artykułami przemysłowo-spożywczymi,
 • Dystrybucja materiałów paliwowo-energetycznych,
 • Eksploatacja, obrót, wynajem lokali i nieruchomości,
 • Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51, +48 661 310 021, fax. 91 416 20 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektowanie stron internetowych - kostek.net