Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: 2.1 "Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych" priorytetu II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POliŚ.02.01.00-00-035/13-00 Projektu: "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich" z dnia 19 listopada 2013r. Ponadto Projekt dofinansowany w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na uzupełnienie wkładu własnego Nr umowy: 2014D0066K z dnia 12.05.2014 roku

  • 19.11.2013r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie zawarł umowę o dofinansowanie nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13-00 Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  • 12.05.2014r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowę dotacji nr 2014D0066K na uzupełnienie wkładu własnego.
  • 21.10.2014r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie zawarł z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich". Celem zawartego porozumienia jest wspólne działanie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Beneficjenta) i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. (Podmiotu upoważnionego) na rzecz realizacji Projektu.

Struktura finansowania Projektu:

  • w ramach POIiŚ około: 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu
  • ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w formie dotacji na uzupełnienie wkładu własnego do: 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu
  • udział własny około: 5%

Zakres projektu w części realizowanej przez PUK sp. z o.o. w Gryfinie "Rekultywacja kwatery nr 1 na składowisku odpadów Gryfino - Wschód obręb Wełtyń II gm. Gryfino"

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zrekultywowana została kwatera nr 1 na składowisku odpadów Gryfino – Wschód obręb Wełtyń II gm. Gryfino oraz utworzona została ścieżka edukacyjna na zrekultywowanej kwaterze. Inwestycja zakończona została w dniu 19.10.2015r. Prowadzona była przez Wykonawcę wybranego w przetargu nieograniczonym Tomasza Gwoździa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo – Handlowy TOMBET. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło netto 812.369,65 zł plus podatek od towarów i usług, co daje łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto 999.214,67 zł.

Zapraszamy do zwiedzania ścieżki edukacyjnej

Do pobrania: Regulamin ścieżki edukacyjnej na składowisku odpadów "Gryfino-Wschód" obręb Wełtyń II, gm. Gryfino (PDF 76kB).

26-01-2016 14:27
Joanna Muszalska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51, +48 661 310 021, fax. 91 416 20 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektowanie stron internetowych - kostek.net