Referencje 2006 r.

Rodzaj robót Wartość
wykonanych robót
przez oferenta
Zamawiający Pobierz
referencje
w formacie
.PDF
Remont fontanny miejskiej w Gryfinie - etap I 16752,98 Gmina Gryfino
Dziewięć robót brukarskich polegaj±cych na wymianie nawierzchni placów, parkingów, podjazdów, chodników z kostki betonowej typu polbruk o łącznej pow. 6.063,96 m2 570564,81 Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica w Gryfinie
Wymiana pionów i poziomów instalacji wody ciepłej i zimnej użytkowej wraz z legalizacją wodomierzy w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 40-42 w Gryfinie 11979,80 Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. O/Szczecin
Remont i wymiana nawierzchni ciągu pieszego i podestu przed wejściem oraz wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku 1-go Maja 9 w Gryfinie 16.205,54 Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica w Gryfinie
Wykonanie remontów płyt balkonowych w zasobach Spółdzielni 20051,17 Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica w Gryfinie
Wymiana nawierzchni schodów przed budynkiem ul. Niepodległości 22 w Gryfinie 10557,92 Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica w Gryfinie
Wymiana pokryć dachów, daszków balkonowych i kiosków wejściowych wraz z robotami towarzysz±cymi na budynkach Iwaszkiewicza 18-28, Krasińskiego 143-151 w Gryfinie 139995,40 Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica w Gryfinie
Remont pomieszczeń maszynowni oraz ościeży drzwi przystankowych w budynkach wysokich położonych przy ul. Słowiańskiej 3 i 4 oraz 1 Maja 9 w Gryfinie 5639,18 Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica w Gryfinie
Zagospodarowanie terenu przy ul Szczecińskiej 6 w Gryfinie 46103,44 Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica w Gryfinie
Prace w zakresie usług oczyszczania miasta, konserwacji zieleni oraz wywozu nieczystości stałych 296536,00 Urząd Gminy Banie
Wymiana balustrad murowanych na balustrady metalowe oraz ułożenie płytek lastrico na podestach przed wejściem do klatek schodowych w budynkach przy ul. Iwaszkiewicza 15,17 (2 klatki) oraz ul. Krasińskiego 82c-i (7 klatek) w Gryfinie 37864,74 Spółdzielnia Mieszkaniowa Taras Północ w Gryfinie
Prace związane z remontem chodnika wraz z wymianą krawężnika w ciągu drogi krajowej nr 31 w m. Gryfino na odcinku ul. Grunwaldzka - Bolesława Chrobrego 26259,81 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie
Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach w ciągu drogi krajowej nr 31 na terenie Gminy Gryfino 90354,96 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie
Wykonanie zabezpieczenia muru przy piwnicy zabytkowej w m. Czepino 9909,34 Gmina Gryfino
Budowa kanalizacji deszczowej i drenażowej wraz z zasypaniem oczka wodnego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gryfinie 19502,83 Gmina Gryfino
Remont i przebudowa schodów i ciągów pieszych na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki w Gryfinie 26293,73 Gmina Gryfino
Wykonanie rozbiórki pawilonu handlowego przy ul. Rapackiego w Gryfinie 13096,93 Gmina Gryfino
Wykonanie remontu fontanny miejskiej zlokalizowanej w Gryfinie 16752,98 Gmina Gryfino
Usługi w zakresie utrzymania czystości na ulicach powiatowych w m. Gryfino 50621,55 Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg 84797,50 Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz kanalizacji sanitarnej Gryfino - Północ" w zakresie budowy przyłączy do budynków komunalnych i odcinków należ±cych do Gminy Gryfino 261031,08 Gmina Gryfino
Usługi z zakresu oczyszczania miasta, konserwacji zieleni i zimowego utrzymania dróg - Gmina Gryfino

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51, +48 661 310 021, fax. 91 416 20 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektowanie stron internetowych - kostek.net