Organa Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Wszystkie udziały w Spółce posiada Gmina Gryfino będąca Założycielem Spółki. Uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, jako przedstawiciel jedynego właściciela - Gminy Gryfino.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
prof. Leonard Rozenberg - przewodniczący
Jacek Śniegowski - zastępca przewodniczącego
Joanna Potocka - sekretarz
Waldemar Czyż - członek
Piotr Lisiecki - członek

Zarząd Spółki

Zbigniew Stypa - Prezes Zarządu
Robert Kulawiec – Członek Zarządu

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51, +48 661 310 021, fax. 91 416 20 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektowanie stron internetowych - kostek.net